Healing &
   Teachings  
 

 

                           De weg naar
                                               kosmisch burgerschap

 

 

Deze pagina is gereserveerd voor themadagen c.q. intensives die eenmalig worden aangeboden. Ze zijn allen ontwikkeld op het moment dat het kosmisch en planetair gezien de bedoeling is ze om te zetten in de materie.


3-luik Eeuwig Leven: 10, 17, 24 maart

Waar ga ik heen na dit leven? Wat gebeurt er op energetisch niveau? Kom ik weer terug naar de aarde met mijn kwaliteiten maar ook beperkingen? Hoe kan ik mezelf helen? Wat en wie is God? Kan ik een persoonlijke relatie met Hem aangaan?

Deze vragen en nog veel meer komen aan de orde bij Eeuwig Leven. Een drieluik over het aannemen en loslaten van het fysiek lichaam. Te beseffen dat het overgaan een klein onderdeel vormt van een immer voortdurend proces van verandering, wat uitdrukking geeft aan de majestueuze hartslag van het kosmische leven.

Eeuwig leven is het pad van zelfstudie en het (her)ontdekken van je ware Zelf waarbij je vanuit verdiepende godservaringen een persoonlijke relatie aangaat met God. Voortgestuwd door een innerlijk verlangen kun jij vanuit een wilsdaad besluiten geboren te worden in God. Te leven in Zijn Licht; vanuit Liefde, Goedheid en Schoonheid.
In plaats van exoterische godsdienst gaat Eeuwig leven uit van de esoterische godsdienst; innerlijk ervaren, gevolgd door innerlijk weten. De teachings zijn vrij van dogmas, overtuigingen en enige christelijke of andere geloofsleringen.

Groeien in God, je ontdoen van aardse gehechtheden, het lijden, pijnplekken, bewustheid van gedachtes, woorden en handelingen bevrijden je ego die voor de makkelijke weg naar geluk kiest, ook als deze slechts een illusie blijkt te zijn!
In de stof of in de lichtwerelden: jij leert om geen kansen te creren om terug te vallen maar juist om vanuit het hoogst haalbare potentieel je kansen van groei in bewustheid en Godsrealisatie te realiseren.

Eeuwig leven kan alleen als 3-luik worden gevolgd. In de tussenliggende periodes ontvangt je bovendien per mail zgn. reflecties die je uitdagen en je een spiegel voorhouden.

Waar: Vrijzinnig centrum de Eendracht, Pr. Beatrixstraat 2a, Varsseveld
          www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
Tijd: 12.30 -17.00 uur
Investering: 150,00 Incl. thee, koffie, iets lekker.
Aanmelding: naar contact pagina               uiterlijk voor 23 februari


Themadag "luister naar de wijsheid van de kristallen": 9 juni

Moeder Aarde heeft ons verschillende prachtige geschenken gegeven. En daarvan is de enorme diversiteit aan kristallen. Steeds meer ontwaakte zielen voelen zich aangetrokken tot deze schitterende, levende organismen, die ieder een eigen verhaal vertelt. Ervaren dat kristallen je op een gegeven moment 'roepen'.

Schonen
Tijdens deze themadag leer je hoe om te gaan met kristallen. Zeer belangrijk en essentieel is het schonen en deprogrammeren. Op deze manier zet je de steen terug in haar oorspronkelijke frequentie en wordt ze geschoond van allerlei energetische rotzooi, opgebouwd na de winning. Dit stukje lichtwerk is overigens een enorme bijdrage aan het ascentieproces van Moeder Aarde. Na het openen, leer je hoe het kristal te activeren en te programmeren in de juiste frequentie van dit moment. Ten slotte leer je hoe het kristal zelfreinigend wordt en blijft!

Kristallen kunnen je helpen in je spirituele ontwikkeling en je bewustwordingsproces naar ascentie. Omdat het altijd gaat om een uitwisseling tussen de energie van jou en die van het kristal gaan we daarom een bijzondere reis maken met een kristal, wat je ontvangt, naar uiteindelijk het kristalwezen. Daarna ben je vanuit deze verbinding in staat om met dit kristal te communiceren op je eigen specifieke manier.
Vanuit de inmiddels weer geopende en ontwaakte etherische meesterkristalvelden in verschillende onderaardse gebieden binnen onze aarde vind er een persoonlijke uitlijning plaats.
En zal er voorafgaande een heling op DNA-niveau plaatsvinden.

Waar:
Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijd:
10.30 - 17.00 uur
Investering:
70,= inclusief thee, koffie en iets lekkers


 


                                                                                                                                                  Facebook                                                                                                                        Colofoon