Healing en Teachings
     Ascentietrainingen  
 

 

Deze pagina is gereserveerd voor themadagen c.q. intensives die eenmalig worden aangeboden. Ze zijn allen ontwikkeld op het moment dat het kosmisch en planetair gezien de bedoeling is ze om te zetten naar de materie.


Ik & mijn hoger Zelf

Programma 2020
18 januari, 15 februari, 21 maart, 9 mei, 13 juni

We zijn op aarde zo gewend geraakt aan onze persoonlijkheidsstructuur, dat velen zich hiermee zijn gaan identificeren. We zijn onze gedachten, onze begeertes en emoties. Maar wat als jij dit niet langer wenst? Immers je bent niet de vorm, maar in werkelijkheid geest!

Ik & mijn hoger Zelf stimuleert een dieper ontwaken. Je verlegt de focus van het uiterlijke en oppervlakkige leven naar innerlijke, rijke werelden. Hoe? Door te besluiten alle ego- en op angst gebaseerd denken en voelen (pijnlichamen) te transformeren. Dit betekent het ontwikkelen van zelfliefde en acceptatie, vrij zijn van (waarde)oordelen en weten wat de reden van deze incarnatie is. Je ontvangt downloadingen, schoningen en diverse uitlijningen. Dit alles tezamen zorgt dat jij je steeds meer verheft boven het aardse drama en lijden en de werkelijke reden van het bestaan gaat inzien.

De teachings en healings laten je de diepste innerlijke inhoud van je eigen wezen en hart kennen. Het is dan ook geen Innerlijk Kind training maar een (beginnende) Ascentie training. Daarom bestaat Ik & mijn hoger Zelf uit diverse themadagen. Je kunt ervoor kiezen deze in zijn geheel te volgen of deel te nemen aan één of meerdere themadagen.
Na iedere themadag ontvang je wekelijks (maximaal vier keer) reflecties. Deze dagen je uit jezelf te toetsen aan de wereld, die zich aan jou laat zien.

Tenslotte:
Ik & mijn hoger Zelf eist geen voorkennis. Wanneer je met grote regelmaat geestverruimende middelen en overmatig alcohol gebruikt , is Ik & mijn hoger Zelf ongeschikt.

Waar: Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijden: 10.30 – 17.00 uur
Investering: € 85,00 per themadag
Inclusief: wekelijkse reflecties, koffie, thee, iets lekkers


Programma

1e blok:
             Verbreken van oude ketenen van de persoonlijkheid
             Ontkoppeling ongezonde familielijnen en structuren
             Heling innerlijk kind stukken
             Ontmoeting met je hoger Zelf
             Activatie drievoudige Vlam

2e blok:
             Beheersing van gedachten, gevoelens, begeertes
             Schoonhouden lichaamscellen
             Meditatie en contemplatie
             Manifesteren vanuit hoger Zelf
             Uitlijning op de co-creatieve aard van het hoger Zelf

3e blok:
            
Oefeningen in overgave / aanvaarding / acceptie
             Onvoorwaardelijk van jezelf leren houden
             Rusten in het hoger Zelf
             Het waarnemen van het innerlijke Licht
             Activatie robijnrode straal

4e blok:
            
Leren observeren van innerlijke waarheden
             Ontwikkelen van een bewustzijnstoestand van rust
             Zielendoel
             Afstemming klanken van het hoger Zelf

5e blok:
             Ontwikkelen werkelijke psychische kracht
             Verwachtingen
             Vergeving, los laten, vrijgeven
             Beoefenen van de innerlijke Stilte
             Ik: incoherent naar mijn hoger Zelf: coherente staat 


Privacy en voorwaarden                                                                                                                                                                  Colofoon