Healing &
   Teachings  
 

 

                           De weg naar
                                               kosmisch burgerschap

 

 

Deze pagina is gereserveerd voor themadagen c.q. intensives die eenmalig worden aangeboden. Ze zijn allen ontwikkeld op het moment dat het kosmisch en planetair gezien de bedoeling is ze om te zetten naar de materie.


Ontmoetingen vanuit het Licht
Licht hoort bij de Oorsprong en een deel hiervan woont in jou! Daarom ga je samenwerken met deze zelfstandige, goddelijke Lichtbron. Om het vertrouwen te laten ontstaan dat jij het bent die directe toegang heeft tot deze kosmische stroom.
Het uitgangspunt: innerlijke bevrijding van kernangstmatrixen, mentale entiteiten, vervormde coderingen en geloftes. Uitlijningen en lichttransmissies vanuit GodKracht en de ontmoeting met het etherisch dubbel; de blauwdruk waarnaar je fysieke lichaam is gevormd.
Deze workshop geeft een kleine impressie van de teachings Kosmisch Burgerschap.

Activatie 8 spirituele Lichtquotiënten
Goddelijk Licht is divers en bestaat ondermeer uit verschillende frequenties. Zielskracht, een goede aarding en gecentreerdheid zijn daarbij essentieel om het unieke -en maximaal haalbare- geestelijk Licht in jezelf te verankeren. Pas dan kun jij het hier op aarde neer gaan zetten en manifesteren. Vanuit het maximaal geopende veld van de gouden Stargate staat deze ontmoeting in het teken van verankering en activaties van acht zgn. spirituele Lichtquotiënten. Zodat ascentie uiteindelijk descentie wordt.
Deze workshop geeft een indruk van de maandelijkse Stargate Lichtwerk bijeenkomsten.

Versterk je immuunsysteem met biofotonen
Onze lichaamscellen bestaan in essentie uit puur goddelijk Licht. Door alle incarnaties heen is dit Licht behoorlijk verzwakt. Onverwerkte trauma’s met daaraan gekoppelde overtuigingen en overlevingsstrategieën zijn als geclusterde energieën zelfs tot in je fysieke vorm vast gaan zitten.
In het geactiveerde veld van de gouden Stargate kom je erachter in hoeverre je lichaamscellen nog verbonden zijn met deze pure levensenergie. Met biofotonen (Lichtimpulsen) bieden we heling aan het immuunsysteem. En krijgt het celkerngeheugen een kans terug te keren tot een staat van goddelijk Licht.
Deze workshop geeft een indruk van de maandelijkse Stargate Lichtwerk bijeenkomsten.

Het Al is alles
Alles is Eenheid dus kan ik geen ander doel hebben dan mij van deze Eenheid bewust worden.
Verweven met de kosmos groeit het moment dat je verlangen zich wil verbinden met de Werkelijkheid, een Kracht, Macht waar iedereen een eigen naam aan geeft. Je werkelijke zoektocht begint, maar waar moet je zoeken? Heilige geschriften, geloofsleringen, eigen oordelen en overtuigingen zorgen er immers voor dat de werkelijke weg niet of nauwelijks gezien wordt.
Vanuit afstemming met de gouden Stargate open jij je vanuit een coherente staat voor (uiteindelijk) een ordelijke samenhang van je gedachten en emoties.
Deze workshop geeft een kleine impressie van de teachings Kosmisch Burgerschap. 


Privacy en voorwaarden                                                                                                                                                                  Colofoon