Healing en Teachings
     Ascentietrainingen  
 

 

Stargate Lichtwerk
Clearing & Transmission

Duisternis is Licht
dat zijn
eigen Waarheid niet kent

                                     Purucker


2020

op afstand
20 juni
: Genezing overgeërfde genetische karmische wonden via bloedlijnen. Hercodering bloedchemie. Clearing milt. Persoonlijke afstemming en verankering van de Eeuwige GodBron: Eeuwige Waarheid, Eeuwige Liefde.
Investering:
€ 10,00
Aanmelding:
https://www.houvanjezelf.nl/contact.html

18 juliNajaar
: Observatie nevenwichtig gedrag en mentale attitudes, clearing verstoringsvelden in het 1e deel van je Lichtlichaam (het aura veld) i.v.m. lichamelijke en geestelijke stress. Uitlijningen, terugkoppeling en verankering naar de hoogste persoonlijke staat (haalbaar in deze incarnatie) van Waarheid, Goedheid, Schoonheid in het celkernheugen.
Investering: € 10,00
Aanmelding: https://www.houvanjezelf.nl/contact.html
10 oktober : het gekruisigde mannelijke en vrouwelijke principe, schaduwlichamen, uitlijning Crystal Spiral, activering Levenskracht

14 november : implantaten 9e chakra, genetische revalidatie, genezing bloedlijnen, opwaardering hoger hartchakra, uitlijning ondersteuning maximale vitaliteit, harmonie, balans in energiesystemen

5 december : Egyptische vloeken, zwarte magie, misleidende ascentie ruimtes, zwart magie, uitlijning ondersteuning maximale vitaliteit, harmonie, balans in energiesystemen

2021
16 januari, 13 febr., 20 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni
onderwerpen nog onbekend


Stargate
De Stargate is een kosmisch instrument, opgebouwd uit diverse heilige geometrische vormen. Heilige geometrie = bewustzijn = de taal van het Licht = de taal van je ziel.

Het spreekt voor zich dat werken met dit instrument o.a. totaal afhankelijk is van het bewustzijnsveld van de teacher.
Zoals de naam stargate verraadt activeer ik, overigens samen met mijn kosmische Vrienden, verschillende bewustzijnsvelden (zgn. stargates). We treden deze meerdere dimensies binnen, nodigen uit en (niet geheel onbelangrijk) bewaken onze universele tijdsmatrix. De Stargate die ik inzet heeft een 24 karaats goud legering, waardoor het mogelijk wordt het spectrum aan energiegolven maximaal te verhogen.

*Wat gebeurt er daarna?
Omdat de taal van het Licht begrepen wordt door de ziel, vind er tussen diverse energetische velden een uitwisseling plaats. Al naar gelang het pijnstuk of het thema wordt er een kans geboden op heling, inzicht en daardoor bewustzijnsverruiming in de ruimste zin des woords. Je zal daarbij altijd naar die specifieke energievelden geleid worden die op dat moment aandacht verdienen. Vandaar dat ik (zoals met al het Werk) meereis. Zo wordt het mogelijk om specifieke genetische sleutelcodes opnieuw in het desbetreffende geheugen te prenten.

Clearing & Transmission
Clearing & Transmission is een groepsactiviteit en bestaat uit verschillende thema’s. Het uitgangspunt van Stargate Lichtwerk Clearing & Transmissions is verstoringen van de ziel die in het bewustzijn van haar 3D-dimensionale reïncarnatie-ervaringen vastzit, op te sporen en te zuiveren.
Systematisch worden blokkades en vervormingen van welk soort dan ook ontmanteld. Clearing & Transmission is van een specifiek soort helingswerk mede omdat men zelf (grotendeels) geen besef heeft wat de oorzaak is van het zgn. geheugenverlies van de ziel. Er is immers nauwelijks zelfheling te realiseren.
Hierbij wordt ook de tweede kerngedachte van Stargate Lichtwerk Clearing & Transmissions duidelijk: zuivering en transmissies op dit niveau bieden namelijk een gerichte opening op je pad naar Heelheid, je verbinding met je goddelijkheid én in deze je persoonlijke relatie met God, de Ene Werkelijkheid.


Stargate Lichtwerk Clearing & Transmissions is gericht op heling van de ziel: een individuele bewustzijnseenheid, die gedurende al je incarnaties haar eigen weg aflegt.
De ziel is ontstaan en verbonden met de eeuwige Godbron: het oneindig bewustzijn. En haar functie is dat ze werkt als een opslagplaats van al je herinneringen uit alle eerdere fysieke ervaringen.

Maar wat nou als de ziel verwond raakt, door intens trauma? Wanneer dat gebeurt verliest de ziel stukjes van haar bewustzijn. Dat noem je zielsfragmentatie. Leven vanuit een verwonde ziel betekent onvoldoende verankering in het zielelichaam. Geen complete verbinding met het hogere hartenchakra en logischerwijs dus ook niet met het lagere hartenchakra en daardoor ook niet met het tweede chakra. Het gevolg; ook het mentale lichaam is afgesneden van hogere gedachten, wat zijn weerslag weer heeft op het emotionele lichaam. Tenslotte verzwakt het fysieke lichaam, je DNA wordt beschadigd en dit lichaam het ontvankelijk voor allerlei soortige ziektes, schimmels, parasieten enzovoorts.

Zo is de vicieuze cirkel rond. Op deze manier zitten de zielen van het menselijk bewustzijn vast. De levensenergie van een getraumatiseerde ziel is broos en kwetsbaar en kan zogezegd gestolen worden. Denk aan b.v. energetische parasieten, ontheemde lagere entiteiten, implantaten, ego filters, astrale wanen, verslavingen, dode energie, schaduwlichamen enzovoorts.

Clearing & Transmission is bedoelt voor degene die naar de kern van zijn of haar heling en dus (ascentie)groei wenst te gaan. Die verlangt te leven vanuit zielsintegratie en gezonde i.p.v. statische etherische lichamen met bewegende, levende, spiraalvormige energieën.
Gebruik je met regelmaat geestverruimende middelen dan is deze vorm van Stargate Lichtwerk ongeschikt. Gebruik je antidepressiva, in overleg is deelname mogelijk.

*Het spreekt ook hier voor zich dat alles gebeurt i.o.m. het (ascentie)pad van de desbetreffende persoon, de zielebandbreedte, zielsafspraken en toestemming vanuit het hart.
Waar: Praktijk Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijden: 11.00 – 13.30 uur
Investering: € 30,= incl. koffie, thee, iets lekkers


 


Reviews

Het was het een bijzonder geheel, deze clearings en transmissies.
Kreeg pas later de enorme impact door, die het heeft gegeven.
Ik verbaasde me over de enorme lading die vrij kwam. Het stuk van: kwijt raken , verlaten worden, toen kwam zoveel verdriet en onrust bij vrij.

Dat dit de eerste clearing me bracht. Heb sterk het gevoel m’n eigen leven weer terug te hebben gekregen. Er is zoveel last bij me weggegaan. Had n.l.vaak het gevoel dat iets me overneemt of dat er een soort vloek bij me was...

Voel me nu nog wel af en toen wat verdwaasd , wiebelig..Sta en kijk zo anders in en naar de wereld. Alsof ik de dingen opnieuw ervaar mag uitvinden. Nieuw perspectief. Open, helder..

Heel veel rust en niet meer opgejaagd voelen. Meer gevoel van ruimte gekregen. Wat een blessing, geweldig.

Hier begonnen mijn ervaringen met het Goddelijke. Ook heeft het gezorgd voor een ommekeer in mijn leven; de kracht en een ongelofelijke bewustzijnsverandering. Gestopt met XTC, gestopt met softdrugs.

Mijn ervaring is dat ik mijzelf in deze sessies steeds dieper kan verkennen, herkennen en erkennen. Daarin voel ik vreugde en ruimte.

Deze bijeenkomsten vind ik altijd heel bijzonder, steeds weer anders. Ik voel dan een enorme verbondenheid met het universum in een ruime bewustzijnstoestand. Moeilijk woorden voor te vinden, je moet het ervaren.

Ik merk dat ik telkens verder groei. Ongekend en geen woorden voor. Maar wat een transformatie! 


Privacy en voorwaarden                                                                                                                                                            Colofoon