Healing en Teachings
     Ascentietrainingen  
 

 

Stargate Lichtwerk
Clearing & Transmission

Duisternis is Licht
dat zijn
eigen Waarheid niet kent

                                     Purucker


Najaar 2019
16 november: seksueel trauma, zielsfragmentatie, verslavingswebben en seksuele misère, kleurcorrectie Lichtlichamen, activering Levenskracht

14 december: ego filters, mind control-projectie, correctie negatieve ego, holografische implantaten, uitlijning d.m.v. de Crystal Spiral, activering Levenskracht.

Voorjaar 2020:
11 januari, 8 februari, 7 maart, 4 april, 16 mei, 20 juni
Onderwerpen volgen

Stargate Lichtwerk
Dikwijls werk ik samen met mijn instrument - de gouden Stargate- voor o.a. het terugwinnen van je zielsidentiteiten. Ik noem de Stargate een kosmisch instrument, omdat het opgebouwd is uit diverse heilige geometrische vormen. Heilige geometrie is gelijk aan puur bewustzijn. Het is de taal die je ziel begrijpt, omdat het de taal is van Licht en jij in essentie Licht bent.

Daarom gaan op uitnodiging van mij, mijn kosmische Vrienden en toestemming van jou, diverse bewustzijnsvelden met elkaar in ‘gesprek’. Via diverse geopende sterrenpoortgebieden en hun specifieke genetische sleutelcodes, keer je terug voor het opnieuw inprenten van dat genetische sleutelgeheugen. Zo vindt er heling plaats en is je bewustzijn in staat zich uit te breiden en wordt je Lichtlichaam verder op gebouwd.


Clearing & Transmission
Wanneer jij je huis openstelt, bepaal je zelf wie binnen mag komen en wie als ongewenste gast buiten de deur blijft. Deze vergelijking gaat ook op voor je energetische lichamen: wie verwelkom jij?

Een van de kosmische wetten is de Toestemmingswet: wie geef ik toestemming om binnen te komen. Gezonde etherische lichamen bezitten een goddelijke kernboodschap (dus geheugen) met daarin een bewuste, duidelijke missie, doel of intentie. Deze frequenties nodigen als vanzelf hogere trillingsvelden -met daaraan gekoppelde onstoffelijke wezens- uit. Hierdoor groei je in bewustheid en werk je aan je spirituele bevrijding. Veel mensen leven met een gebroken hart en nodigen door een grote hoeveelheid emotionele pijn en angst onbewust ongewenste frequenties met daaraan gekoppeld wezens uit. Hierdoor blijf je gevangen in de illusionaire 3 D wereld.

Gerelateerd aan deze Toestemmingswet is er daardoor in de loop van vele incarnaties veel Levenskracht gestolen. In plaats van bewegende, levende, spiraalvormige energieën zijn energievelden door gehechtheid en lijden statisch en vol dode energie, zielsfragmentatie, ontheemde lagere entiteiten en/of buitenaardse implantaten.

Wanneer je spirituele vrijheid wenst, één met het Zelf, één met God, verlichting nastreeft, dan blijft het uiteraard belangrijk om je eigen straatje schoon te vegen. Immers: verantwoordelijkheid dragen voor alles wat zich binnen en rondom je leven afspeelt is de eerste stap naar heling. Toch is er een soort van heling die je nauwelijks zelf kunt uitvoeren. Hoe komt dit? Allereerst omdat je dikwijls geen weet hebt om welke verstoringen het gaat. Ten tweede omdat je (met alle respect) dit zelf niet kunt.

Vandaar Clearing & Transmission, vanuit het Stargate Lichtwerk neergezet om je verdere bewustzijnsuitbreiding te realiseren!

Clearing & Transmission biedt verschillende thema’s aan, gerelateerd aan specifieke energetische zuiveringen, schoningen, soms uitlijningen en/of downloadingen. En dit alles uiteraard in overeenstemming met het (ascentie)pad wat jij bewandelt, je zielebandbreedte en zielsafspraken. Dit betekent dat iedereen die voelt erbij te willen zijn, welkom is.

Wel zijn er uitzonderingen; gebruik je met regelmaat geestverruimende middelen dan is deze vorm van Stargate Lichtwerk ongeschikt. Gebruik je depressiva, in overleg is je deelname mogelijk.


Waar: Praktijk Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijden: najaar    10.30 – 17.00 uur
            voorjaar 11.00 – 13.30 uur
Investering: najaar   € 75,00 incl. koffie, thee, iets lekkers
                    voorjaar € 30,00 incl. koffie, thee, iets lekkers 


Reviews

Hier begonnen mijn ervaringen met het Goddelijke. Ook heeft het gezorgd voor een ommekeer in mijn leven; de kracht en een ongelofelijke bewustzijnsverandering. Gestopt met XTC, gestopt met softdrugs en met het roken van weed.

Mijn ervaring is dat ik mijzelf in deze sessies steeds dieper kan verkennen, herkennen en erkennen. Daarin voel ik vreugde en ruimte.

Deze bijeenkomsten vind ik altijd heel bijzonder, steeds weer anders. Ik voel dan een enorme verbondenheid met het universum in een ruime bewustzijnstoestand. Moeilijk woorden voor te vinden, je moet het ervaren.

Ik merk dat ik telkens verder groei. Ongekend en geen woorden voor. Maar wat een transformatie! 


Privacy en voorwaarden                                                                                                                                                                   Colofoon