Healing &
   Teachings 
 

 

                           De weg naar
                                               kosmisch burgerschap

 

 

Kosmisch burgerschap

Te worden als de Godheid
is te zijn
in Goedheid, Liefde en Barmhartigheid


Data 1e blok 2018: 23 juni

Waar is de Godheid? Hoe kan ik het transcendente vinden. Waar komt mijn verlangen vandaan naar het "Iets" en wie en wat is de Godheid, het transcendente?
Wanneer de nevelen van onbewustheid oplossen bepaalt de groei van je geestelijke vermogen dat je de Godheid, het transcendente wilt leren kennen. Dat je ernaar streeft het Goddelijke te worden. De naam die je er aan geeft is persoonlijk en alleen van waarde voor jou. Het gaat om verwondering dat er iets bovenmenselijk is, een verlangen de immanente en transcendente Godheid te willen leren kennen. 

In plaats van exoterische godsdienst gaat Kosmisch Burgerschap uit van de esoterische godsdienst. Vrij van dogma's, overtuigingen en enige christelijke of andere geloofsleringen geeft Kosmisch Burgerschap je een verdieping van je persoonlijk geloof. Het wordt een persoonlijke ontdekkingsreis van (Gods) ervaringen en inzichten. Als vanzelfsprekend is Kosmisch Burgerschap ook het pad van zelfstudie en het dieper ontdekken van je ware Zelf *. Door teachings, activaties, initiaties, meditatie en Stargate Lichtwerk kom je oog in oog te staan met Eeuwige werkelijkheden en ervaar je steeds meer dat je een kosmisch burger bent, op reis door ons universum.

Kosmisch Burgerschap wordt in blokken van 3 meetings aangeboden, ongeveer om de 6 weken zodat er voldoende ruimte overblijft voor zelfonderzoek, heling, transformatie, verdieping en integratie. Bovendien ontvang je in de tussenliggende periodes met grote regelmaat per mail zgn. reflecties.

Wanneer de keuze eenmaal gemaakt is vanuit het hart om de Godheid te willen leren kennen is er geen weg meer terug. Vandaar dat er een vervolg is op blok 1 en er tussentijds themadagen worden aangeboden: Introspectie en Verstilling voor de gevorderden.
Persoonlijk contact met De Bron en Eerste Oorzaak van alle bestaan is nooit af te dwingen, overbodig te zeggen dat de deelnemer zelf bepaalt na het eerste blok te stoppen c.q. verder te gaan.


Waar: Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijd:    10.30 - 17.30 uur
Investering: € 285,00 per blok, inclusief reflecties.

*


Je ware Zelf is wie jij bent op dit moment; gerelateerd aan je kosmische leeftijd, de bandbreedte van je ziel en je bewustzijn. Niet te verwarren met je hoger Zelf.

 

 


Privacy en voorwaarden                                                                             Facebook                iedere vrijdag "Vanuit en in de praktijk"                                                               Colofoon