Healing &
   Teachings 
 

 

                           De weg naar
                                               kosmisch burgerschap

 

 


 

Licht is de bron van al het leven;
zonder het Grote Licht kan niets ooit bestaan!

                                                                                            Uit het zondagsgebed van Thoth, Atlantis


Programma 2018
Data 2e blok: 15 december


Programma 2019
Data blok 1: 26 januari, 9 maart, 13 april
Data blok 3: 2 maart, 6 april, 11 meiKosmisch Burgerschap

Er komt een moment in je leven dat een verlangen ontstaat dat je meer wilt weten over de *Werkelijkheid, de Godheid. Deze bewustzijnsverschuiving, die het resultaat is van je geestelijke groei. laat je realiseren dat -wat de grondslag van al het Bestaan ook is- dit wel in alles aanwezig moet zijn. Je voelt dat je denken ontoereikend is, het logisch beredeneren onvoldoende. En toch weet jij dat het mogelijk is de tijdloze en onveranderlijke Werkelijkheid te gaan ervaren.

Maar waar vindt jij gehoor aan dit verlangen? Het is immers niet het aanvaarden wat gezagsdragers denken je te moeten leren. Of wat de mensen in geschriften van diverse geloofsleringen hebben opgeschreven. Het gaat erom dat jij gehoor wilt geven aan je verlangen innerlijk zélf (!) te ervaren.

Mis jij deze zingeving en diepgang in je leven, voel je een vorm van geestelijke armoede? Dan is Kosmisch Burgerschap voor jou! Uiteraard vrij van dogma’s, overtuigingen en enige geloofsleringen, maar juist vanuit persoonlijke godservaringen. Immers: Waarheid kan nooit buiten het Zelf gevonden worden.

Sommigen ingewijden en mystici noemen dit het pad van inzicht: te worden als de Godheid in natuur en geest. Dit betekent ook dat je vanuit je menselijke gedaante terugkeert naar je goddelijke oorsprong. Daarom daagt Kosmisch Burgerschap je uit in zelfreflecties. Kosmisch Burgerschap is een wisselwerking tussen zelfstudie enerzijds en meditatie, verstilling en (transcendente) ervaringen anderzijds. Het laat je ontwaken in een diep weten dat De Werkelijkheid, de Godheid in transcendente en immanente vorm, de oorsprong is van al het Bestaan. En het geeft innerlijke bevrijding van trauma’s, conditioneringen, hechting, slachtofferschap, overtuigingen en verwachtingen tot op celkernniveau!

Kosmisch Burgerschap wordt om de 6 weken in blokken van 3 teachings aangeboden. Hier is bewust voor gekozen.
Allereerst is er in de tussenliggende periodes voldoende ruimte voor (vrijwillig) zelfonderzoek, heling, transformatie, verdieping en integratie d.m.v. de zgn. reflecties, die je wekelijks ontvangt.
Ten tweede: omdat persoonlijk contact met het Transcendente nooit af te dwingen is, bepaalt de deelnemer na het eerste blok zelf al dan niet verder te gaan in zijn of haar verlichtingsproces.

Kosmisch Burgerschap eist geen voorkennis. Maar is niet geschikt wanneer persoonlijke issues je dagelijkse leven bepalen, je met grote regelmaat geestverruimende middelen gebruikt of jezelf op e.o.a. manier drogeert. Gebruik je antidepressiva: in overleg is deelname mogelijk.

Introspectie / Verstilling
Vanuit Introspectie worden er speciale themadagen georganiseerd. Het eiland Texel is gekozen om vanuit verstilling een lang weekend samen te Zijn. Voor deze activiteiten wordt een gereduceerd bedrag berekend.


Waar: Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijd: 10.30 - 17.00 uur
Investering: € 285,00 per blok, incl. wekelijkse reflecties en persoonlijke ondersteuning.*De naam die je eraan geeft is altijd persoonlijk en alleen voor jou van waarde omdat het in overeenstemming is met je  
  trillingsveld.


 


Privacy en voorwaarden                                                                                                                                                                  Colofoon