Healing en Teachings
     Ascentietrainingen 
 

 


 

Licht is de bron van al het leven;
zonder het Grote Licht kan niets ooit bestaan!

                                                                                            Uit het zondagsgebed van Thoth, Atlantis


Programma 2019
Data blok 4 - 28 sept, 9 nov, 7 dec.

Programma 2020
Te verwachten voorjaar Kosmisch Burgerschap blok


Kosmisch Burgerschap

Veel mensen zijn op zoek naar vergeestelijking, verdieping in hun persoonlijk geloof. En vragen zich terecht af; waar moet ik zoeken en waar moet ik beginnen?
Niet voor niets lopen kerken leeg. Worstelen mensen met -aan religie gerelateerde- gebruiken, tradities, woorden en handelingen. Zo zorgen persoonlijke en collectieve wonden met associaties van dwang, onwaarheid en schijnheiligheid ervoor dat de teleurgestelde zoeker zich richt op Oosterse georiënteerde stromingen en leringen. Deze immers gaan uit van een persoonlijke, innerlijke verbinding met de Ene Werkelijkheid, met God, het Transcendente. Dus esoterisch i.p.v. exoterisch Onderricht.

Toch blijft de vraag; hoe vind ik dan de transcendente (verheven) en immanente (inwonende) Godheid binnen mezelf? Hoe kan ik het persoonlijk contact voelen? En hoe integreer ik dit alles in mijn leven?

Kosmisch Burgerschap gaat voorbij woorden en theorieën. Indoctrinatie door een opgelegd gezag blokkeert altijd het vrije en ware innerlijk geestelijk leven. Daarom is het gebaseerd op pure, persoonlijke ervaring door zelfstudie, reflectie, meditatie en contemplatie. Vrij van dogma’s en enige vorm van religie bouw je vanuit je levensvisie aan je persoonlijke relatie en verbinding met deze Kracht, met God, de Werkelijkheid (of welke naam jij eraan geeft). Uiteraard tijdens de bijeenkomsten, maar ook daarna door de wekelijks toegestuurde reflecties.

Omdat onze lichaamscellen de kiemgedachte van de Godheid bevatten kennen zij eigenlijk geen ander doel dan te Zijn.
Daarom gebeurt er iets magisch: deze waarheid ontwaakt en kietelt je besef dat jij het bent die sturing aan het leven brengt. Dat je vanuit verbinding met het transcendente niet anders kunt, dan in heelheid te willen gaan leven.
In deze natuurlijke ontwikkeling naar verlichting voel je daarom het verlangen je te bevrijden van pijnstukken, op angst gebaseerd denken (dualisme), gehechtheid, illusionaire waarheden, onwetendheid, controleverlies, oordelen, overtuigingen, verwachtingen enzovoorts….
Het leed wat de westerse religie ‘ons’ in de genen heeft nagelaten, wordt gezien, je verbinding met het Zelf herstelt en met het transcendente. Je gaat ervaren dat niet alleen jouw afkomst van goddelijke aard is, maar alles en iedereen!
Sommige ingewijden en mystici noemen dit het pad van Inzicht: te worden als de Godheid in natuur en geest.

Kosmisch Burgerschap is niet voor iedereen weggelegd. Het is geen activiteit, of hobby, cursus of workshop. Het zijn teachings gericht op verdere vergeestelijking wanneer je de keuze, gemaakt vanuit hart en ziel volgt om de Werkelijkheid te gaan ontmoeten in het persoonlijk ervaren.
En op steeds dieper niveau te gaan beseffen niet meer afgesneden te zijn van de vitale goddelijke bron, waaruit jij, ik en wij allen zijn voortgekomen en die onze ware(!) aard is.
Kosmisch Burgerschap geeft zingeving, intense vreugde en diepgang in je innerlijk en uiterlijk leven. En vraagt onthechting, discipline, doorzettingsvermogen, eerlijkheid en eigen verantwoordelijkheid willen nemen!

Kosmisch Burgerschap bestaat uit blokken van drie bijeenkomsten. In de tussenliggende periode zijn de wekelijkse reflecties voor (vrijwillig) zelfonderzoek, heling, transformatie en verdieping.
Tijdens je deelname aan Kosmisch Burgerschap zal je steeds meer inzien dat er nergens een scheidslijn is. Alles is in alles, alles is Eenheid. Jij bent in de kern zelfs het hele universum! Wat dus betekent dat alle mogelijkheden in jezelf besloten liggen.

Om dit te gaan leren begrijpen vraagt het bij jou om een grondig proces van deconditionering van het denken. Omdat deze conditioneringen het vrije en het creatieve denken hebben aangetast en ieder inzicht blokkeren.
Omdat deze vergeestelijking nooit af te dwingen is, kiest de deelnemer zelf om verder te gaan naar het volgende blok.
Omdat integratie en het werkelijk doorleven van ervaringen hoog in het vaandel staan bij Kosmisch Burgerschap, worden er slechts twee blokken per jaar aangeboden.


Tenslotte:
Kosmisch Burgerschap eist geen voorkennis. Wanneer persoonlijke issues je dagelijks leven bepalen, er met grote regelmaat geestverruimende middelen gebruikt worden, is Kosmisch Burgerschap ongeschikt.

Introspectie / Verstilling
Vanuit Introspectie worden er speciale themadagen georganiseerd.
Het eiland Texel is gekozen voor weekenden van verstilling en samen- Zijn. Deze activiteiten worden overigens kostendekkend aangeboden.


Waar: Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijd: 10.30 - 17.00 uur
Investering: € 285,00 per blok, incl. wekelijkse reflecties en persoonlijke ondersteuning.Reviews

Een geweldige ‘reis’! Ik ben stil geworden van binnen en ervaar nu de grootsheid van de Schepping.

Er is een dieper inzicht in mijzelf ontstaan, maar ook in relatie met de Ene Werkelijkheid.
Het is voelbaar in het steeds meer openen van mijn hart en dat ik mij steeds meer af stem op het goddelijke. Bijzonder.

Het blijft hard werken en al doende ben ik mezelf tegen gekomen. Maar de beloning is groots!

Nu, bijna 2 jaar later ben ik 180 graden gedraaid in mijn denken, voelen,
keuzes, doen, handelen, relativeringsvermogen en communicatie en dat
blijft zich verdiepen. Het is werkelijk mijn weg naar innerlijke bevrijding.

Er is nu meer innerlijke vrede. ik kan meer genieten, me vrediger voelen, meer acceptatie van de ander en mezelf.

De Godheid is voor mij niet te bevatten, zo groots, zo onwijs mooi. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Wat ik een mooie ontwikkeling vind, is dat ik deze Kracht, Macht overal in terug vindt in de natuur als de immanente Godheid en ook in meer momenten de ander in liefde kan zien.

Het heeft mij enorm goed gedaan om te ervaren dat de weg naar de Waarheid er één van eenvoud kan zijn, zonder rare kunsten en toeters en bellen. Het past mij goed de manier waarop jij alles brengt. Dankbaar!
 


Privacy en voorwaarden                                                                                                                                                                  Colofoon