Healing &
   Teachings 
 

 

                           De weg naar
                                               kosmisch burgerschap

 

 


 

Licht is de bron van al het leven;
zonder het Grote Licht kan niets ooit bestaan!

                                                                                            Uit het zondagsgebed van Thoth, Atlantis


Programma 2019
Data blok 3: 2 maart, 6 april, 11 mei

Data blok 1: Najaar

Kosmisch Burgerschap

De mens is verweven met de kosmos. Vandaar dat er op een moment
en vanuit een bewustzijnsverschuiving, een diep verlangen ontstaat verbonden te willen zijn met de Ene Werkelijkheid.. met God.. met het Allerhoogste.
Ook het bewustzijn van iedere lichaamscel bevat de kiemgedachte van de Godheid, die geen ander doel kent dan te Zijn. Juist daardoor wordt het ontwaken gestimuleerd om vanuit je menselijke gedaante terug te keren naar je goddelijke oorsprong.

Je werkelijke zoektocht begint, maar waar moet je zoeken? Heilige geschriften, geloofsleringen en dan ook nog persoonlijke en collectieve oordelen en overtuigingen zorgen er immers voor dat de werkelijke weg niet of nauwelijks gezien wordt.
We weten ondertussen allemaal dat de enige verbinding met de transcendente (verheven) en immanente (inwonende) Godheid nooit buiten het zelf te vinden is. Want hoe kunnen naar buiten gerichte leringen (exoterisch) er ooit voor zorgen dat jij jouw unieke, persoonlijke relatie en zuivere, innerlijke verbinding (esoterisch) met de Ene Werkelijkheid opbouwt?

Kosmisch Burgerschap laat je Ervaren!

Vrij van dogma’s en enige vorm van religie bouw jij aan je persoonlijke relatie met het Mysterie, waar iedereen overigens zijn eigen Naam aangeeft.
Hoe meer je groeit in spirituele kennis en bewustwording, hoe meer besef ontstaat dat jij het bent die sturing in jouw leven kan brengen. Daarom daagt Kosmisch Burgerschap je ook uit om in dit aardse leven in alles en iedereen de immanente Godheid te zien. En om hiernaar te leven!
Ook leert Kosmisch Burgerschap je diepere stukken van je lagere zelf te omarmen om vrij te geven. En geeft je innerlijke bevrijding van trauma’s, conditioneringen, hechting, slachtofferschap, overtuigingen en verwachtingen tot op celkernniveau!

Op het pad van zelfstudie, reflectie, meditatie en contemplatie, besef je steeds meer dat innerlijke en uiterlijke daden vanuit Schoonheid, Goedheid en Waarheid gemanifesteerd dienen te worden. Sommige ingewijden en mystici noemen dit het pad van Inzicht: te worden als de Godheid in natuur en geest.
Dit betekent dat dit pad niet voor iedereen is weggelegd. Het is een keuze, gemaakt vanuit een zielsverlangen om de Ene Werkelijkheid te willen ‘dienen’ i.p.v. te gaan voor je eigen verLichting. Het betekent naast dienstbaarheid, zingeving, intense vreugde en diepgang in je innerlijk en uiterlijk leven, ook onthechting, discipline, doorzettingsvermogen, het eerlijk naar jezelf willen (blijven) kijken en eigen verantwoordelijkheid nemen!
Daarom komen we om de 6 weken bij elkaar. Zo is er in de tussenliggende periode voldoende ruimte voor (vrijwillig) zelfonderzoek, heling, transformatie, verdieping en integratie d.m.v. reflecties, die je wekelijks ontvangt.

Persoonlijk contact met de Ene Werkelijkheid is nooit af te dwingen. Daarom bepaalt de deelnemer na een blok van drie bijeenkomsten om al dan niet verder te gaan in zijn of haar verlichtingsproces en dienstbaarheid aan de schepping.

Tenslotte:
Kosmisch Burgerschap eist geen voorkennis. Maar is niet geschikt wanneer persoonlijke issues nog steeds je dagelijkse leven bepalen, je met grote regelmaat geestverruimende middelen gebruikt of jezelf op e.o.a. manier drogeert. Gebruik je antidepressiva: in overleg is je deelname mogelijk.

Introspectie / Verstilling
Vanuit Introspectie worden er speciale themadagen georganiseerd.
Het eiland Texel is gekozen om vanuit het thema weekend Verstilling samen te Zijn. (Deze activiteit laatste activiteit overigens kostendekkend aangeboden).

Waar: Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijd: 10.30 - 17.00 uur
Investering: € 285,00 per blok, incl. wekelijkse reflecties en persoonlijke ondersteuning.


Reviews
Een geweldige ‘reis’! Ik ben stil geworden van binnen en ervaar nu de grootsheid van de Schepping.

Er is een dieper inzicht in mijzelf ontstaan, maar ook in relatie met de Ene Werkelijkheid.
Het is voelbaar in het steeds meer openen van mijn hart en dat ik mij steeds meer af stem op het goddelijke. Bijzonder.

Het blijft hard werken en al doende ben ik mezelf tegen gekomen. Maar de beloning is groots!

Nu, bijna 2 jaar later ben ik 180 graden gedraaid in mijn denken, voelen,
keuzes, doen, handelen, relativeringsvermogen en communicatie en dat
blijft zich verdiepen. Het is werkelijk mijn weg naar innerlijke bevrijding.

Er is nu meer innerlijke vrede. ik kan meer genieten, me vrediger voelen, meer acceptatie van de ander en mezelf.

De Godheid is voor mij niet te bevatten, zo groots, zo onwijs mooi. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Wat ik een mooie ontwikkeling vind, is dat ik deze Kracht, Macht overal in terug vindt in de natuur als de immanente Godheid en ook in meer momenten de ander in liefde kan zien.

Het heeft mij enorm goed gedaan om te ervaren dat de weg naar de Waarheid er één van eenvoud kan zijn, zonder rare kunsten en toeters en bellen. Het past mij goed de manier waarop jij alles brengt. Dankbaar!


 


Privacy en voorwaarden                                                                                                                                                                  Colofoon