Healing &
   Teachings 
 

 

                           De weg naar
                                               kosmisch burgerschap

 

 

3-luik Eeuwig Leven


Als onze ziel is afgestemd op God wordt alles wat we doen tot muziek

                                                                    Hazrat Inayat Khan

Programma 2018: 10, 17, 24 maart

Waar ga ik heen na dit leven? Wat gebeurt er op energetisch niveau? Kom ik weer terug naar de aarde met mijn kwaliteiten maar ook beperkingen? Hoe kan ik mezelf helen? Wat en wie is God? Kan ik een persoonlijke relatie met Hem aangaan?

Deze vragen en nog veel meer komen aan de orde bij Eeuwig Leven. Een drieluik over het aannemen en loslaten van het fysiek lichaam. Te beseffen dat het overgaan een klein onderdeel vormt van een immer voortdurend proces van verandering, wat uitdrukking geeft aan de majestueuze hartslag van het kosmische leven.

Eeuwig leven is het pad van zelfstudie en het (her)ontdekken van je ware Zelf waarbij je vanuit verdiepende godservaringen een persoonlijke relatie aangaat met God. Voortgestuwd door een innerlijk verlangen kun jij vanuit een wilsdaad besluiten geboren te worden in God. Te leven in Zijn Licht; vanuit Liefde, Goedheid en Schoonheid.
In plaats van exoterische godsdienst gaat Eeuwig leven uit van de esoterische godsdienst; innerlijk ervaren, gevolgd door innerlijk weten. De teachings zijn vrij van dogma’s, overtuigingen en enige christelijke of andere geloofsleringen.

Groeien in God, je ontdoen van aardse gehechtheden, het lijden, pijnplekken, bewustheid van gedachtes, woorden en handelingen bevrijden je ego die voor de makkelijke weg naar geluk kiest, ook als deze slechts een illusie blijkt te zijn!
In de stof of in de lichtwerelden: jij leert om geen kansen te creëren om terug te vallen maar juist om vanuit het hoogst haalbare potentieel je kansen van groei in bewustheid en Godsrealisatie te realiseren.

Eeuwig leven kan alleen als 3-luik worden gevolgd. In de tussenliggende periodes ontvangt je bovendien per mail zgn. reflecties die je uitdagen en je een spiegel voorhouden.
Minimaal aantal deelnemers 10.Waar: Vrijzinnig centrum de Eendracht, Pr. Beatrixstraat 2a, Varsseveld
          www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
Tijd: 12.30 -17.00 uur
Investering: €150,00 Incl. thee, koffie, iets lekker.
Aanmelding: naar ontact pagina               uiterlijk voor 1 februari

 

 


                                                                                                                                                  Facebook                                                                                                                        Colofoon