.

 

De weg naar
                    kosmisch burgerschap

   
 


                heling - reflectie - zingeving - meditatiePratijk
Vier het leven - Hou van jezelf
Deze pagina is gereserveerd voor themadagen c.q. intensives die eenmalig worden aangeboden. Ze zijn allen ontwikkeld op het moment dat het kosmisch en planetair gezien de bedoeling is ze om te zetten in de materie.


Clearing & Transmissions: 4 november
Je fysieke lichaam heeft een geheugen; noem het een databank. Zo zal zij willekeurig gaan blozen of bijvoorbeeld trillen wanneer een bepaalde herinnering levendig wordt. Deze reactie is gekoppeld aan een gedachte en een emotie vanuit een eerder opgedane ervaring die op dat specifieke moment ‘wakker ‘ wordt. Dit alles gebeurt binnen ’n fractie van een seconde.

Samen vormen alle opgedane ervaringen in je (celkern)geheugen een enorm verzamelvat met prettige en traumatische ervaringen. Dit celkerngeheugen maakt onderdeel uit van je (fysieke) lichaamsbewustzijn. Het is een zeer levendig, zelfstandig werkend bewustzijn wat dikwijls onvoldoende tot geen aandacht krijgt als het om energetisch schonen gaat. En dat terwijl het de kern vormt van HEEL-zijn. (Zoals je weet beweegt onverwerkte, disharmonieuze energie zich van buiten naar binnen. Niet verwerkt gaat het vastzitten in allereerst het mentaal-, dan het emotioneel en tenslotte het fysieke lichaam).
Soms ben jij je bewust van dit gehele proces ongeacht of dat wenselijk is. Maar veelal verblijven al deze gedachten en emoties ‘slapend’ in je onderbewuste en wachten tot het juiste moment om te worden geventileerd. Deels via de natuurlijke weg: dromen of nachtmerries.

Clearing & Transmissions brengt verandering. Tenminste: wanneer je bereid bent dit eigen, unieke en zeer intelligente lichaamsbewustzijn uit te nodigen om zelfstandig te gaan ventileren. Het enige wat jij hoeft te doen is overgave aan deze intelligentie en je eventuele slachtofferrol opgeven.

De eerste helft van deze themadag bestaat uit zuiveren/schonen. Dit gebeurt in diverse stappen.
Na clearing wordt de focus gelegd op je krachten en vermogens waarbij transmissions zorgen voor verankeringen.
Tenslotte zorgt afstemming op de energieën van moeder aarde voor een
verruiming van je totale verankering waarbij de universele Levenskracht wordt uitgenodigd zich tot in je celkerngeheugen te verankeren.

Waar:
Praktijk Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijden:
10.00 – 17.00 uur
Investering:
€ 70,00 incl. koffie, thee, iets lekkers

Dag van het Licht: 2 december
Inhoud volgt later!!

2-daagse Hands & Tools: 20 januari en 3 februari 2018


Ik, jij, wij bestaan uit energie. Net als iedere gedachte, situatie en plek op aarde uit energie bestaat.
Dus hoe houd jij je staande; dikwijls onbewust of in verwarring gebracht door verkeerde informatie en eigen interpretatie dat jouw energielichamen werkelijk van jou zijn en dus gevrijwaard blijven van niet-wenselijke energieen.

Met andere woorden: hoe onderhoudt jij je energievelden, wapen jij je tegen lagere frequenties, blijf je vrij van andermans energiestromen ,, gecentreerd te zijn in jezelf, je niet leeg laten zuigen, leren voelen wanneer een ander in je energieveld zit, jezelf leren helen. Dat is waar het bij Hands & Tools om gaat.

Praktijk gericht, waarbij de spirituele onzin en zin en valkuilen besproken worden. Verder ontvang je krachtige helingen, downloadingen en waardevolle initiaties.
Je maakt kennis met een aantal meesters, waar je vanaf dat moment mee kunt gaan samenwerken.

Deze 2-daagse wordt bewust in twee niet opvolgbare weekenden gehouden. Dit om het aangereikte direct in de praktijk te brengen en je te toetsen in de dagelijks leven. Bovendien ontvangt iedere deelnemer per mail zgn. Ondersteuningen met daarin de eerder besproken thema’s en oefeningen.

Na een aantal maanden bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de zgn. Verdiepingsdag. Zoals het woord zegt; we gaan dieper in op de materie, je leert meer meesters kennen, hoe een instroomvortex te gebruiken, hoe te faciliteren bij helingen van mens en dier, ongeacht afstand. Ook zal er aan je kernangstpatronen worden gewerkt.


Vanwege de intensiteit is deze 2-daagse minder geschikt voor overmatige alcohol- en drugsgebruikers en mensen met psychische ziektes. Twijfel je of je kunt/wenst deel te nemen, neem gerust contact met mij op.

Waar: Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA, Lelystad
Tijd: 10.30 – 17.30 uur
Investering: € 185 ,00 incl. koffie, thee, iets lekkers