Healing &
   Teachings 
 

 

                           De weg naar
                                               kosmisch burgerschap

 

 

Kosmisch burgerschap

Te worden als God
is te zijn
in Goedheid, Liefde en Barmhartigheid


Data 2e blok: 2 september, 7 oktober, 18 november
             1e blok 2018: 31 maart, 12 mei en 23 juni

Wanneer er diep van binnen een gelukzaligheid bestaat contact te maken met ‘iets’ bovenmenselijks, c.q. het transcendente, of een verlangen om God* te leren kennen buiten de gevestigde instituten om, je een verdieping van je persoonlijk geloof wenst; dan is het zaak aan deze innerlijke Roep gehoor te geven. Vandaar Kosmisch Burgerschap !

Vrij van dogma’s, overtuigingen en enige christelijke of andere geloofsleringen en zonder interventie van buitenaf wordt het een persoonlijke ontdekkingsreis van (Gods) ervaringen en inzichten. In plaats van exoterische godsdienst: waarbij de mens door anderen verteld werd en wordt hoe het transcendente , hoe God te leren kennen, gaat Kosmisch Burgerschap uit van de esoterische godsdienst; innerlijke ervaren, gevolgd door innerlijk weten.

Kosmisch Burgerschap is dus het pad van verlangen om het transcendente, de Allerhoogste te leren kennen: een magisch, vreugdevol pad wat nooit stopt omdat jij door persoonlijke(!) ontmoetingen een verdiepende relatie opbouwt. En om vanuit deze relatie de oneindige mogelijkheden te gaan leven op aarde.
Als vanzelfsprekend is Kosmisch Burgerschap ook het pad van zelfstudie en het dieper ontdekken van je ware Zelf**. Door te wensen God te leren kennen, zul je nieuwe (lees onbewuste) pijnplekken, oordelen en disresonanties tegenkomen. Maar ook verreikende verantwoordelijkheden om je eigen gedachtes, woorden en handelingen op eisen.

Oog in oog komen te staan met Eeuwige werkelijkheden betekent ook diverse teachings, activaties, initiaties, meditatie en Stargate Lichtwerk. Vragen zoals: "wie en wat is God eigenlijk", "hoe kan ik de Wil van God en het spiritueel dienstbaar- zijn in mijn leven integreren", "hoe bouw ik een persoonlijke relatie op", worden besproken en opnieuw persoonlijk ervaren.

Kosmisch Burgerschap wordt in 2 blokken aangeboden, ieder blok bestaat uit 3 meetings. Ze worden ongeveer om de 6 weken gehouden zodat er tussentijds voldoende ruimte is voor zelfonderzoek, heling, transformatie , verdieping en integratie***.
Bovendien ontvang je in deze tussenliggende periodes met grote regelmaat per mail zgn. Reflecties die je uitdagen en je een spiegel voorhouden.
Om de periode naar het tweede blok te overbruggen bestaat de keuze deel te nemen aan de thema dag: Introspectie.
Overbodig te zeggen dat de deelnemer zelf ook de keuze maakt om na het eerst blok te stoppen c.q. verder te gaan. Persoonlijk contact met De Bron en Oorzaak van alle bestaan is immers nooit af te dwingen.

Waar: Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijd:    10.30 - 17.30 uur
Investering: € 285,00 per blok, inclusief reflecties.

*
**

***
Gekozen in deze tekst is voor het woord God, één van de vele benamingen voor de Allerhoogste.
Je ware Zelf is wie jij bent op dit moment; gerelateerd aan je kosmische leeftijd, de bandbreedte van je ziel en je bewustzijn. Niet te verwarren met je hoger Zelf.
Vandaar de voorwaarde dat persoonlijke issues niet meer dagelijks je leven bepalen.

 

 


TRRWebdesign                                                                                                                        Facebook                                                                                                                        Colofoon